Liczniki agnat.pl

biuro@inzynier.wroclaw.pl

tel.

71 725 55 32

668 025 728

Marciniak i Synowie

Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.

50-437 Wrocław ul. Kościuszki 168/7

Zarząd:
Rafał Marciniak, Tomasz Marciniak

KRS: 0000367898
NIP: 8992704888
REGON: 021376714

Marciniak i Synowie

Marciniak i Synowie Biuro Inżynierskie Wrocław - kontrole okresowe: budynki, obiekty budowlane, place zabaw, dachy.

Od ponad 20 lat zajmujemy się problematyką związaną z eksploatacją budynków i innych obiektów budowlanych. W zakresie naszej działalności są przeglądy techniczne budynków, różnego rodzaju hal, placów zabaw, nadzory nad wykonywaniem robót budowlanych, ekspertyzy i opinie techniczne budowli, kosztorysowanie robót budowlanych, prowadzenie książki obiektu budowlanego, system kontroli obciązenia dachu śniegiem “Sniegomierz, pomiar zmiany rozwarcia rys w konstrukcjach budowlanych  - wskaźnik rozwarcia rys.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Proszę kliknąć na wybrany obrazek

Przeglądy budynków i innych obiektów budowlanych
Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (KOB)
Kosztorysowanie robót budowlanych
Nadzory budowlane
Opinie techniczne obiektów budowlanych

”ŚNIEGOMIERZ”

urządzenie do oznaczania obciążenia śniegiem połaci dachowych.

Przeglądy okresowe placów zabaw
Przeglądy techniczne urządzeń
Książka Placu Zabaw (KPZ)
Projektowanie placów zabaw
Odbiory techniczne montażu urządzeń na placu zabaw

Wskaźnik rozwarcia rys

umożliwiający pomiar zmiany rozwarcia rys i pęknięć w konstrukcjach budowlanych

W zakładce DOKUMENTY do pobrania różne przydatne dokumenty.