biuro@inzynier.wroclaw.pl

tel.

71 725 55 32

668 025 728

Marciniak i Synowie

Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.

50-437 Wrocław ul. Kościuszki 168/7

Zarząd:
Rafał Marciniak, Tomasz Marciniak

KRS: 0000367898
NIP: 8992704888
REGON: 021376714

Dokumenty

Zbiór przydatnych dokumentów do bezpłatnego pobrania i wykorzystania.

Proszę kliknąć na tytuł dokumentu.

Terminy obowiązkowych kontroli i badań budynków i obiektów budowlanych - zbór terminów kontroli wynikjących z przepisw Ustawy Prawo Budowlane oraz innych przepisów wykonawczych.

Przepisy dotyczące eksploatacji budynków i obiektów budowlanych - wyciągi z aktów prawnych dotyczących eksploatacji obiketów budowlanych.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.10.2011 do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku  z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.11.2011 do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych  o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.11.2011 do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.


Książka Obiektu Budowlanego - wzór do wydrukowania

Poradnik Książka Obiektu Budowlanego - przykład poprawnego wypełniania KOB


Poradnik zarządcy placu zabaw Niezbędny zestaw dokumentów zgodny z częścią 7 normy PN-EN 1176:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji pozwalający na sprawne zarządzanie placem zabaw, identyfikację zagrożeń, uwzględniający również zalecane przez normę procedury kontrolne.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14.07.2011 do właścicieli i zarządców placów zabaw.

Komunikaty Zakładu Certyfikacji COBRABID-BBC - komunikaty instytucji wydającej certyfikaty zgodności z normami zawierające istotne informacje dotyczące certyfikacji urządzeń na palcach zabaw.